நன்றி

வாசித்த உங்களுக்கு என் நன்றி. வணிக நோக்கத்தின் அடிப்படையில் இந்த கோப்பு பயன்படுத்த தடை செய்யப்படுகின்றது.

ஜோதிஜி திருப்பூர்

தேவியர் இல்லம்.

மின் அஞ்சல் முகவரி powerjothig@yahoo.com

மின்நூல் ஆக்கத்தில் உதவி – “வீடு” சுரேஷ்குமார் திருப்பூர்

திருப்பூர்

நன்றி – மனமே வசப்படு படங்கள் http://www.4tamilmedia.com/

License

ஈழம் - வந்தார்கள் வென்றார்கள் Copyright © 2013 by ஜோதிஜி. திருப்பூர். All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *